Gellerup Museum
 

Film om Gjellerupplanen (1973)

Se filmen om Gjellerupplanen, som blev lavet i anledning af Brabrand Boligforenings 25 års jublæum i 1973.
 
 
 
Helle Hansen  | Tlf.: 27832782